Schoolgids

De schoolgids vertelt u hoe we het onderwijs en andere zaken op De Vonder vorm en inhoud geven en wordt jaarlijks uitgegeven. De schoolgids is tot stand gekomen met instemming van de Medezeggenschapsraad en Oudervereniging (2OV). 
 
Indien u na het lezen van deze schoolgids nog vragen heeft of meer informatie wenst, bent u welkom onze school te bezoeken. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur.


Schoolgids de Vonder 2023-2024 pdf