Ouder Organisatie de Vonder

De 2OV heeft o.a. tot taak de bloei van de school te bevorderen. Zij wil dit bereiken door:

  • Te bevorderen dat ouders zich interesseren voor de school
  • Er voor te zorgen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden verrichten op school
  • De belangen te behartigen van de ouders middels de MR
  • Leuke activiteiten te organiseren waardoor kinderen met plezier naar school gaan

De ouderorganisatie ondersteunt de school en het team, waar nodig, om zo voor onze kinderen een goede leeromgeving te creëren waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Zonder de hulp van ouders zijn juist de extra's die de school leuk en gezellig maken niet mogelijk. Naast het dagelijks bestuur zijn er een aantal zeer actieve werkgroepcoördinatoren. Zij geven leiding aan en denken na over activiteiten die op school belangrijk zijn. Te denken valt hierbij aan: bibliotheek, organiseren van sint-, kerst- en paasactiviteiten, versiering, onderhoud van de tuin en onderwijsondersteunende hulp. 

Om de krachten te kunnen bundelen, voert het bestuur van 2OV gelijktijdig overleg met MR en directie. Daarnaast is er 2 keer per jaar een overleg met de coördinatoren. Door deze organisatie proberen we met een beperkt aantal mensen toch alle belangen van onze kinderen te kunnen behartigen zonder in allerlei overlegstructuren te verzanden. Wij zijn van mening dat het voor onze kinderen belangrijk is dat de nadruk ligt op concrete en actieve ouderhulp.

Een beschrijving van de verschillende werkgroepen kunt u lezen in Schoolgids van De Vonder.