Bibliotheek op School

Op onze school is een Bibliotheek op School (BoS) vestiging aanwezig. Deze valt onder de organisatie van de regionale overkoepelende bibliotheekorganisatie BiblioPlus en wordt, in overleg met de school, gerund door vrijwilligers.

De bibliotheek is elke woensdagmiddag geopend, van 13.00 uur tot 14.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties en vrije dagen.  De kinderen van onze school kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van de schoolbibliotheek. Hetzelfde geldt voor alle andere kinderen uit ons dorp, in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. 

Voor alle kinderen uit de doelgroep is wel een leuk geschikt boek in de bieb te vinden. De collectie wordt regelmatig gewisseld, waardoor deze actueel en aantrekkelijk blijft.

Ter ondersteuning van de BoS is vanuit BiblioPlus een leesconsulent aan onze school verbonden. Zij ondersteunt tevens de leerkrachten en leerlingen bij diverse thema's en leesbevorderingsprojecten.