VISIE DE VONDER 

 

Motto 

Samen groeien naar de beste versie van jezelf! 

 

Hoger doel 

Basisschool de Vonder is een veilige plek waar kinderen zich, vanuit verbinding met elkaar en de omgeving, ontwikkelen tot gelukkige, zelfstandige en verantwoordelijke individuen. 

 

Gewaagd doel 

Op basisschool de Vonder werken we kindgericht. Niet de leerstof maar het kind is het uitgangspunt van ons onderwijs.  

 

Kernkwaliteiten 

Kleinschaligheid 
We zijn een school waar iedereen elkaar kent én ertoe doet. We gaan uit van het positieve, werken aan een veilige leeromgeving en kijken naar kansen en mogelijkheden. Daarbij besteden we veel aandacht aan groepsvorming, respect voor elkaar en positief gedrag. Kinderen leren op basisschool de Vonder van en met elkaar. Dit bevordert actief leren en draagt bij aan de sociale ontwikkeling.  

Op verbetering gericht 
Op onze school krijgen kinderen inzicht in hun eigen ontwikkeling en spelen een actievere rol in hun leerproces. We gaan uit van hoge verwachtingen en stemmen hierbij zoveel mogelijk af op individuele onderwijsbehoeften.  

 

Kernwaarden 

Het kind staat centraal 

Vertrouwen op ontwikkeling 

Samen groeien 

Toekomstgericht onderwijs