Missie van onze school                

Waar staan we voor?
Basisschool De Vonder is een katholieke school. We zijn een school waar iedereen, die de uitgangspunten van ons onderwijsconcept onderschrijft, welkom is en er toe doet. Op De Vonder gaan we ervan uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn en recht hebben op optimale kansen tot ontwikkeling en ontplooiing.
 
We bouwen aan een stevige basis, waarin de volgende waarden belangrijk zijn:
  • respect en veiligheid
  • eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
  • basisvaardigheden
  • ontwikkeling van kwaliteiten
  • succeservaringen opdoen
 

Visie van onze school            

Waar gaan we voor?
Een veilige leeromgeving
Op De Vonder bieden we kinderen een veilig schoolklimaat, waarbij veel aandacht wordt besteed aan respect  voor elkaar.
 
Open en eerlijke communicatie
Ouders en school werken nauw samen, er is een open communicatie met korte lijnen.
 
Inbreng in je eigen leerproces
Op De Vonder geven we kinderen inzicht in hun eigen kunnen en leren en begeleiden we hen in zelfstandig werken en leren, eigen verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen.
 
Leren doen we samen
We geven ruimte aan verschillende manieren van leren, benutten kwaliteiten en talenten van kinderen en leerkrachten en leren van en met elkaar door middel van samenwerking, coaching en eigentijdse hulp- en leermiddelen.
 
Kansen voor elk kind
Op De Vonder volgen we de leerresultaten en ontwikkelingslijn, zodat we ons onderwijs af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften.
 
Het motto van onze school:  'SAMEN onderweg, met aandacht voor iedereen'