Jaarverslag

Onze school maakt aan het eind van ieder schooljaar de balans op. Zijn de doelen die we ons hadden voorgenomen behaald? Hoe is het proces verlopen? Waar liggen verbeterpunten? Dit alles staat beschreven in het jaarverslag. Met dit jaarverslag verantwoorden wij ons over de wijze waarop wij werken aan de schoolontwikkeling en daarmee aan onze kwaliteit. Elke reactie op dit jaarverslag is welkom, u bent daartoe van harte uitgenodigd. 

Jaarverslag de Vonder 2022 2023