Nieuwsbrief

Onze school streeft naar een goed contact tussen ouders en school. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij het schoolgebeuren. Samen werken we aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen. Open communicatie en goede informatie is hierbij heel belangrijk.

Ouders worden geïnformeerd middels het ouderportaal. Dit is een beveiligde, digitale omgeving welke fungeert als communicatiemiddel en informatievoorziening naar ouders. Hiermee bieden we; informatievoorziening op maat, snelle en directe communicatie, up-to-date informatie (jaarkalender) en de mogelijkheid om zelf het tijdstip van het oudergesprek te plannen. 

Op de laatste vrijdag van de maand ontvangen alle ouders het Vondernieuws. Hierin staat actuele informatie van school beschreven.


vondernieuws augustus 2020
vondernieuws september 2020
vondernieuws oktober 2020
vondernieuws november 2020
vondernieuws december 2020
Vondernieuws januari 2021
vondernieuws februari 2021
vondernieuws maart 2021
vondernieuws april 2021