Sociaal veilige school

Op De Vonder bieden we kinderen een veilige en positieve leeromgeving, waarin elke leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan groepsvorming, respect voor elkaar en het aanleren en bekrachtigen van positief gedrag. Hiervoor zijn gedragsverwachtingen geformuleerd, is er een beloningssysteem ontwikkeld en hanteren we de 5x S afspraak bij grensoverschrijdend gedrag.