Nieuwe leerlingen

Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. In Nederland zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig, in Duitsland vanaf 6 jaar. Dat wil zeggen, dat het kind dan naar school moet. We gaan er echter vanuit dat kinderen vanaf 4 jaar naar onze school gaan. Uiteraard kunnen er in overleg met de leerkracht afspraken gemaakt worden, als het nog niet haalbaar is om het volledig aantal uren naar school te gaan.
 
Voor de zomervakantie is er een kennismaking met de nieuwe leerlingen, die op de eerste schooldag na de vakantie beginnen. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging. Alle kinderen die daarna 4 jaar worden, komen meestal de dag na hun verjaardag op school. In de twee weken voor de verjaardag kan uw kind 4 dagdelen meedraaien om kennis te maken. Er wordt naar de ouders een kaartje gestuurd, waarna zij contact op kunnen nemen met de leerkracht om een afspraak te maken voor het meedraaien in de groep. Kinderen die tussen 1 juni en de zomervakantie jarig zijn, worden in principe niet meer in het lopende schooljaar geplaatst. Kinderen die binnen 14 dagen na een zomervakantie 4 jaar worden, mogen meteen na de zomervakantie komen.
 
Kinderen die van andere scholen komen, worden in principe bij ons op school aangenomen. Om het kind de juiste begeleiding te kunnen bieden, wordt er vooraf door de Interne Begeleider informatie bij de vorige school opgevraagd. Bij de inschrijving worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Afhankelijk van deze informatie wordt het kind aangenomen of start er eerst een interne procedure om na te gaan of de school de gevraagde begeleiding kan bieden.
 
Voor aangemelde leerlingen afkomstig vanuit het speciaal basisonderwijs geldt, dat zij een positief advies moeten kunnen overleggen van de Commissie van Indicatiestelling.

Inschrijfformulier De Vonder